Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.4/2013

4. 11. 2013

                                                                                V Plzni 24.10.2013

 

Zápis č.4/2013

Ze schůze výboru společenství vlastníků garáží Vojanova č.p. 2198 Plzeň, konané dne 24.10.2013.

 

Přítomni:  p.Kudrnovský, p.Lauda, p.Fišer

                   Bylo projednáno a dohodnuto:     

1) p.Kudrnovský bude jednat s Vodárnou Plzeň a.s. ohledně výměny nadzemního

požárního hydrantu za podzemní v prostoru za halou garáží, jelikož při těchto

pracech Vodárna poničila betonový okapový chodníček a betonovou vodoteč

u našich garáží.

Výměnu hydrantů provedla Vodárna v průběhu měsíce září 2013.

 

2) Výbor konstatuje, že k dnešnímu dni tj. 24.10.2013 nadále neznámý majitel

resp. nájemce garáže skladuje použitý nábytek ve společných prostorách spodní 

haly. Výbor se dohodl, že tuto záležitost bude řešit na shromáždění vlastníků,

která se uskuteční v průběhu roku 2014.

 

3) Výbor oslovil firmu Ekolevel, která v současnosti pracuje na garážích Vojanova 2,

aby dodala nabídku na požadované práce související se zatékáním do dílny. Pokud

to počasí dovolí, tyto práce by firma provedla ještě do konce roku 2013. V opačném

případě na jaře 2014.

 

4) Stav našeho účtu u poštovní spořitelny činí k 30.09.2013   ---32.057,49 Kč.

 

Zapsal: dne 24.10.2013                                      Pavel Kudrnovský