Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.3/2013

4. 11. 2013

                                                                                V Plzni 08.08.2013

 

Zápis č.3/2013

Ze schůze výboru společenství vlastníků garáží Vojanova č.p. 2198 Plzeň, konané dne 08.08.2013.

 

Přítomni:  p.Kudrnovský, p.Lauda, p.Fišer

                   Bylo projednáno a dohodnuto:     

1) Pokácení stromů a keřů u výjezdu z garáží, které bránily ve výhledu při vyjíždění vozidel - provedeno ÚMO 3 Plzeň. 

2)     Údržba pozemku mezi halou a železniční tratí (částečné pokácení stromů

         a keřů + posekání trávy) - provedeno ÚMO 3 Plzeň 

3)     Částečná likvidace požárního žebříku - provedeno svépomocí

4)     Světlo nad vraty do spodní haly - provedeno svépomocí

5)     V průběhu měsíce června 2013 bylo několikrát zjištěno, že je otevřen

        Únikový východ z dolní haly a to na základě vlastní kontroly a také upozornění

        ostatních majitelů garáží. Výbor rozhodl, že bude vyměněn stávající dozický

        zámek  za zámek s vložkou FAB - provedeno svépomocí

6)    p.Kudrnovský projednal s investorem - město Plzeň nové řešení odvodu vody

       podél garáží při výstavbě nové silnice, a to použitím drenáže a kamenné drtě

       místo zeminy. Investor na toto řešení přistoupil.

7)    Bylo dohodnuto provést nátěr ocelového zábradlí při vjezdu do horní haly v

       průběhu měsíce 2013. Práce provede firma Klička Vlastislav, Sladkovského 56

       Plzeň. Cena stanovena dohodou ve výši 14.000 ,-Kč. Požadovaná barva modrá -

       pastelová. 

8)   Výbor konstatuje, že pan Čeněk Malý již neparkuje přívěsný vozík ve společných 

       prostorách spodní haly. Bohužel neznámý majitel, resp. nájemce garáže, dále

       využívá společný prostor k uskladnění použitého nábytku, ač byl vyzván k jeho 

       vyklizení.  

 

 

Zapsal: dne 04.09.2012                                      Pavel Kudrnovský